Detta är Östen Anderssons hemsida om företaget AfoCo och verksamheten inom Hembygdsforskning och Geoteknik.


Hembygdsforskningen är koncentrerad till Gräsö socken som består av Örskär, Gräsön och öarna söder därom såsom Sladdarön, Risten, Ormön och Vässarön. Gräsön är beläget utanför Öregrund och Forsmark i Östhammars kommun i norra Uppland. Östens nuvarande sommarbostad är belägen på Gräsös östra sida vid Svartbäck och på dess marker har hann en sjöbod och utsikt mot Ålands hav och Bottenhavet. Denna plats har genom åren varit platsen för vila och rekreation och härifrån utgår intresset för hans hembygdsforskning och intresset för  rodd och segling med hans allmogebåt ”Katti af Gräsö”.Geoteknik, vilket betyder läran om jordens tekniska egenskaper, har varit Östens profession under hans verksamma arbetstid. Han var under många år före pensioneringen tekniskt ansvarig för geotekniken i Vägverkets Region Stockholm.

AfoCo betyder Anderssons förlag och consulting.
Hemsida: www.afoco.se
E-postadress är: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alternativt på sommaren: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Bostadsadress: c/o Andersson, Råsundavägen 90, 169 57  SOLNA
Telefon: 08-754 21 33, Mobil 070-566 67 56