BÖCKER

Östen har hittills utgivet följande böcker:Örskär - Tragedin på den förtrollade ön.
Örskär är en vacker enslig ö i södra Bottenhavet utanför Upplands norra kust. Fri och med en fantastiskt vacker blomrik natur,
men också med den säregna ytterskärgårdens hårda klimat med vindpinade tallar, kala klippor och lågt växande buskar och träd.

Många fängslades av ön och flyttade dit ut. Kärleken blomstrade, man trivdes med varandra, barn föddes. Men de hårda villkoren slog tillbaka på ett brutalt sätt.
Juldagen 1877 drunknade 15 av öns bofasta när deras skötbåt gick under på väg hem från julottan. Nio barn förlorade båda föräldrarna, tre blev faderslösa.
Kvinnor och män drunknade i det nollgradiga vattnet mellan Örskär och Gräsö. Livet på Örskär blev aldrig detsamma.

Östen Andersson berättar om olyckan och hur det senare gick för de föräldralösa barnen Han beskriver även öns historia, dess befolkning och bebyggelse.                                                               
Innehållet bygger på intervjuer, arkiverade dokument och utdrag ur kyrkböcker.

Boken är nu klar och kan köpas bland annat hos Öregrunds bibliotek och Svartbäck byggvaror. Pris 200 kr. Kan även beställas via bokhandel eller Internet.

Bokens_framsida_endast3Fjärdingsman i skärgården.
Platsen är Gräsö socken, skärgården i Norra Uppland. Under krigsåren 1939-45 tyngs befolkningen av torra somrar, ovanligt kalla vintrar, inkallelseorder, ransoneringar, mångahanda förbud och förordningar. Myndigheternas förlängda arm är - fjärdingsmannen.
Östen Andersson, som tidigare utgivit boken ”I gränslandet till Gräsö Kungsgård” berättar här om sin far Gösta Andersson, som var fjärdingsman på Gräsö mellan åren 1937 och 1952. Han ger oss en inblick i hur levnadsförhållandena var ute i skärgården, samtidigt som han berättar om Göstas uppväxt och olika händelser allt ifrån spritsmuggling, bärgning från förlista fartyg, drunkningsolyckor till slagsmål på festplatser.Han beskriver även samhällets och ortsbefolkningens utveckling från isolerad ö till modernt samhälle med kommunikationer och socialt umgänge.

De beskrivna händelserna är verkliga och bygger på, dels intervjuer och utdrag ur kyrkböcker, dels polisrapporter från nämnda tid, som författaren har haft tillgång till.

Kan köpas Öregrunds bibliotek och Svartbäcks byggvaror, Gräsö.

Pris: 190kr.
Kan beställas via internet från AdLibris
eller Bocus

 


 


I gränslandet till Gräsö Kungsgård.

I denna bok har han nedtecknat de minnen som hans mor Anna Anderson har delat med sig av till honom i sina berättelser om sin uppväxttid på Gräsö.

Han har också berättat om gårdarna i Annas närhet (från Kovik till Västerbyn) och de personer som bebott dem i huvudsak mellan åren 1913 och 1932. Kompletterande uppgifter har hämtats från kyrkböcker.

Ny utgåva kom ut under sommaren.
Kan köpas vid Öregrunds bibliotek och Svartbäcks byggvaror, Gräsö.
Preis: 160kr.